Autoilun kulut


 

 

Keskimääräisen henkilön vuotuisista käyttökustannuksista 70-75 prosenttia ovat kiinteitä kustannuksia (matkan pituuden osalta): käytön 10 prosentin nousu tai väheneminen johtaisi 2,5-3 prosentin nousuun tai laskuun vuotuisissa käyttökustannuksissa. Jotkut omistaman talouden kannalta tärkeistä auton vuosittaisista käyttökustannuksista ovat huolenaihe käyttöiästä; tärkeä tekijä tässä käsitellään auton eliniän epävarmuutta. Monet autot, erityisesti taksit, ovat saavuttaneet erittäin suuren ajokilometrimäärän, mikä viittaa siihen, että huolto, joka voi pidentää auton käyttöikää, saattaa vähentää kokonaiskäyttökustannuksia.  Maissa, joissa laaja ovelta ovelle julkinen liikenne on vähäistä, kuten Australiassa, autolla on tärkeä rooli kansalaisten liikkuvuuteen. Julkinen liikenne, vertailun vuoksi, muuttuu yhä epätaloudisemmaksi, kun väestön tiheys on alhainen. Tästä syystä autoja hallitsevat yleensä maaseudun ja esikaupunkiympäristöt, joilla on julkista taloudellista hyötyä.
Autokorjaamojen veloitukset ovat hyvin eri tasoisia asuinpaikasta riippuen. Esim. Keski-Suomessa saa edullista autohuoltoa osoitteesta www.autovanhala.com/. Toki edullisia autokorjaamoja löytyy monelta muultakin suunnalta.
 


 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2008-2016 Bertil Huef | bhuef@bhuef.org